Jahonna

-

Kategori: Allmänt

Och här ligger jag nu.
Gråter över det som varit
det som är
och det som kommer.